[Обновлено] 11 квітня — конференцiя КНУБА 2013

Секція «Підвищення ефективності міського будівництва», 74-ї  науково-практичної конференції КНУБА відбудеться 11 квітня на кафедрі Міського будівництва о 10:30 в аудіторії 334.

СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ ТА ВЧЕНІ спец. МБГ, які бажають прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції вчених, що проводиться в КНУБА
по секції «Підвищення ефективності міського будівництва» яка відбудеться в квітні 2013 року, до 15 лютого 2013 року повинні подати заявку з темою
доповіді на кафедру міського будівництва (к.327)

Форму заявки можна взяти на кафедрі міського будівництва (к. 327) та міського господарства (к. 438). Тема доповіді подається в електронному та паперовому вигляді з підписом керівника у вигляді заявки.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 5. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Голова – проф. М.М. Дьомін
Заст. голови – проф. Є.Є. Клюшниченко
Секретар – асист. Л.В. Золотар
Аудиторія 334

1. Актуальні проблеми та перспективи містобудування в Україні
Проф. М.М. Дьомін
2. Використання методів теорії надійності при реконструкції масової житлової забудови 50-70 років минулого століття.
Проф. С.Б. Усаковський
3. Ремонт міської забудови (сучасні тенденції).
Проф. Ю.В. Крумеліс
4. Сучасний стан законодавчого забезпечення безпеки та надійності у будівництві.
Проф. М.В. Омельяненко
5. Містобудівна оцінка якості життя.
Доц.С.В. Лісниченко
6. Інформаційне забезпечення містобудівної документації.
Доц. О.І. Сингаївська
7. Структуризація та класифікація вихідних документів в інформаційній системі містобудівного кадастру.
Асист. О.Д. Міщенко
8. Інформаційне забезпечення процесу проектування житлових територій.
Студ. М. Ященко
9. Програмні технології компанії Autodesk для містобудівного проектування.
Інженер В. Омельченко
10. Проблеми безпеки населення в сучасному місті.
Проф. Є. Є. Клюшниченко
Асп. К.О. Штепа
11. Проблеми містобудівної бази промислових міст Донбасу на прикладі Центрально-Луганської агломерації.
Асп. О.В. Соколенко
12. Еколого — містобудівна оцінка стану довкілля.
Доц. Т.О. Шилова
Асп. В.В. Шевель
13. Дослідження факторів, що впливають на розвиток містобудівної системи.
Доц. А.М. Мамедов
Асп. А.О. Мітягін
14. Досвід розроблення схем планування території регіонального рівня в сучасних умовах.
Асист. Г.В. Айлікова
15. Логічна забудова у складі стратегії розвитку міста.
Асп. О.В. Корнєва
16. Визначення та модель структури елементів благоустрою житлових територій та їх показників на рівні міста та на рівні житлового мікрорайону.
Асп. А.А. Орел
17. Застосування показника питомих тепловтрат при теплозбалансованому районуванні житлових утворень міста.
Асист. В.В. Атаманчук
18. Проблеми визначення прямих та непрямих ефектів від реалізації дорожньо-будівельних проектів.
Доц. Н.О. Денисенко
19. Дослідження місць конфлікту транспортних та пішохідних потоків на магістральній вулично-дорожній мережі міста.
Асп. В.А. Сільчук
20. Вплив статичних та динамічних факторів на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту.
Асп. І. А. Зварич
21. Обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей.
Проф. М.М. Осєтрін
Асп. А.В. Карпенко
22. Комплексний підхід до проблеми планувальної організації вантажного транспорту.
Асп. О.В. Ромашко
23. Вплив енерговитрат транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей.
Проф. М.М. Осєтрін
Асп. В.В. Тарасюк
24. Транспортне моделювання як метод оцінки інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей.
Асист. Д.О. Беспалов
25. Техніко-економічні показники вибору видів транспорту для обслуговування аеропортів (на прикладі МА «Бориспіль» м. Київ).
Асист. Т.А. Погуца
26. Удосконалення транспортно-планувальної організації пересадочних вузлів на метрополітені (на прикладі м. Києва).
Асист. О.І. Берлог
27. Моделювання екологічного впливу транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей.
Асп. І.В. Солуха
Студ. Д.В. Євстіфєєв
28. Особливості благоустрою житлових територій в умовах складного рельєфу.
Асп. О.О. Кононенко
29. Принципи і методи проектування перетину міських магістралей з кільцевим рухом.
Проф. М.М. Осєтрін
Студ. О.В. Луценко
30. Вплив виду транспорту на інженерно-планувальне рішення перетину в різних рівнях.
Проф. М.М. Осєтрін
Студ. В.В. Кривенда
31. Дослідження пропускної здатності магістралей у м. Києві.
Маг. Л.В. Кадерська
32. Аналіз інженерно-геологічних процесів в містобудуванні.
Асп. О.В. Кобзар
33. Принципи і методи інженерної підготовки та інженерного благоустрою ландшафтно-рекреаційних територій загального користування.
Асп. І.В. Любич
34. Інноваційні технології інженерного обладнання та інженерної підготовки територій сільських населених пунктів.
Асп. Д.В. Рудник
35. Інженерно-планувальна організація ландшафтно-рекреаційних територій загального користування.
Студ. О.І. Праштика
36. Надійність заходів інженерного захисту території дніпровських схилів м. Києва.
Проф. С.Б. Усаковський
Студ. Б.П. Щербанюк
37. Завдання планувальної організації гідропарків.
Студ. Н.С. Тишик
38. Проблеми тарифікації житлово-комунальних послуг. Шляхи їх вирішення.
Студ. А.С. Доміканова
39. Проблеми оцінювання нерухомості та землі.
Студ. Д.Н. Горькова
40. Нормативна та законодавча база України та країн ЕС в поводженні з побутовими відходами
Асист. Л.В. Золотар