Науково-практична конференція молодих вчених КНУБА

СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ спеціальності МБГ, які бажають прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції молодих вчених КНУБА по секції «Підвищення ефективності міського будівництва» яка відбудеться в листопаді 2013 року, до 14 вересня 2013 року повинні подати заявку та тези доповіді на кафедру міського будівництва (к.327)

Форму заявки та вимоги до оформлення тез можна взяти на кафедрі міського будівництва (к. 327) та міського господарства (к. 438). Тези доповіді подаються в електронному та паперовому вигляді з підписом керівника.

Вимоги до оформлення тез: тези подаються українською мовою в електронному виді на дискетах 3.5 дюйма та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 з полями: верхнє – 25 мм; нижнє і бокові – 20 мм, в текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який повинен бути відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт.;

  • заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж розміру (14 p.) і форматується по центру;
  • над заголовком вказується УДК і форматується по лівому краю, а на одному рівні з ним набираються ініціали та прізвище автора та ініціали, прізвище та посада керівника і форматується по правому краю;
  • рисунки та формули повинні бути вмонтовані в її електронний текст по місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок збірника (фактично на аркуші А5).
  • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати однієї сторінки друкованого тексту формату А4.

До матеріалів тез додається авторська довідка (вказується курс та група, де навчається автор, контактні телефони, при можливості „E-mail”).