16 квітня 2014 року в ауд. 348 буде проводитись засідання секції «Підвищення ефективності міського будівництва»

КОНФЕРЕНЦІЯ 2014, м.Київ
16 квітня 2014 року в ауд. 348 буде проводитись засідання секції «Підвищення ефективності міського будівництва» КОНФЕРЕНЦІЇ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ. Початок о 10:30.

Програма конференції

Секція 5. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Керівник секції – проф. М.М. Дьомін
Заст. керівника секції – проф.
Є.Є. Клюшниченко
Секретар – асист. Л.В. Золотар
Аудиторія 323

1. Сучасні інноваційні технології в управлінні розвитком містобудівних систем.
Проф. М.М. Дьомін
2. Прикладні задачі теорії надійності споруд. Нова парадигма теорії розрахунків споруд.
Проф. С.Б. Усаковський
3. Онтологічні принципи містобудівної класифікації об’єктів міського середовища.
Доц. О.І. Сингаївька
4. Структурна схема моделі міської агломерації.
Доц. С.В. Дубова
5. Деякі аспекти формування безпечного середовища життєдіяльності людини
Проф. М.В. Омельяненко
6. 3-D зонування міських територій
Проф. Є. Є. Клюшниченко
Асп. К.О. Штепа
7. Енергоефективність міста як основний комплексний показник якості життя.
Доц. С.С. Топал
8. Фактори, що визначають містобудівну цінність приміських територій
Доц. А.М. Мамедов
9. Організація та управління міським господарством
Доц. Н.О. Денисенко
10. Планувальні методи по зниженню екологічних навантажень на примагістральні території
Доц. О.В. Приймаченко
11. Про підходи до вертикального планування складних криволінійних ділянок проїзної частини міських магістралей.
Доц. П.П. Чередніченко
12. Організація малих та середніх легкових станцій технічного обслуговування автомобілів індивідуального користування
Асист. О.М. Петруня
13. Особливості організації дорожнього руху на привокзальній площі аеропорту (на прикладі МА «Бориспіль» м. Київ).
Асист. Т.А. Погуца
14. Схема моделі методу визначення пропускної здатності ліній міського пасажирського транспорту в умовах щільних транспортних потоків
Асп. І. А. Зварич
15. Формування вантажних зв’язків і кореспонденцій вантажів на вулично-дорожній мережі міста
Асп. О.В. Ромашко
16. Вплив інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на витрату палива транспортним потоком
Асп. В.В. Тарасюк
17. Вплив європейських норм на оцінку забруднення атмосферного повітря на прилеглих територіях міських вулиць і доріг крупних міст України.
Асп. І.Б. Солуха
18. Методи підвищення безпеки руху пішоходів на регульованих перехрестях на магістральній вулично-дорожній мережі міста
Асп. В.А. Сільчук
19. Принципи і методи організації пішохідного руху в транспортно-пересадочних вузлах
Асп. А.І. Бондарь
20. Містобудівний досвід реалізації саморегульованих кільцевих перетинів на вулично-дорожній мережі міста
Асп. О.В. Луценко
21. Вплив різних вікових груп населення на радіус пішохідної доступності.
Асп. В. . Голубченко
22. Транспортно-планувальна оцінка міста Тегерана
Асп. В. Гаффарі Гиланде
23. Класифікація містобудівних факторів, що визначають пропускну здатність ділянок вулично – дорожньої мережі міста
Інж. Л.В. Кадерська
24. Застосування методів теорії інформації для оптимізації організації міського руху і його безпеки.
Студ. О.Г. Дерека
Проф. Є.О. Рейцен
25. Концепція створення транспортної моделі міста Київ.
Студ. М.І. Дорош
26. Критерії оцінки ефективності функціонально-планувальної організації вулично-дорожньої мережі
Студ. Д.Л. Ласо-Носовська
27. Методи екологічної оцінки дорожньо-транспортних розв’язок в різних рівнях
Студ. В.С. Окатов
28. Проблеми розроблення містобудівної документації на сучасному рівні.
Асист. Г.В. Алійкова
29. Сучасний стан інженерної підготовки міських територій.
Асист. В.А. Маляр
30. Аналіз освоєння міських територій в зонах поширення заболоченості .
Асп. О.В. Кобзар
31. Фактори, що впливають на принципи інженерного благоустрою ландшафтно-рекреаційних територій загального користування
Асп. І.В. Давиденко
32. Аналіз зсувонебезпечних територій, та заходів, що забезпечують стійкість (на прикладі м. Київ).
Студ. М.А. Сідненкова
Доц. В.С. Ніщук
33. Вплив територіально-плануваних перетворень на ефективність покриття теплових навантажень.
Асист. В.В. Атаманчук
34. Тенденції і перспективи розвитку промислових агломерацій під впливом зміни містобудівних умов і факторів (на прикладі Центрально – Луганської агломерації).
Асп. О.В. Соколенко
35. Містобудівна діяльність приморських територій на прикладі Одеського узбережжя.
Асп. Н.А. Скіпнік.
36. Розкриття еколого-містобудівних засад у фунціонально планувальної організації приморського міста.
Асп. Є.О. Одінцова
37. Основні системи і класи трудових локалізацій у місті.
Асп. Д.Г. Свобода
38. Основні принципи і критерії формування планувальної структури туристичного простору.
Асп. Т.В. Максименко
39. Методи аналізу громадського простору крупніших міст.
Асп. О.С. Васильченко
40. Проблеми створення екополісу та перспективні напрямки проектних рішень
Асист. Д.Л. Надточий
41. Структура та принципи побудови об’єктно-орієнтованої моделі житлових територій
Асист. О.Д. Міщенко
42. Дослідження факторів, що впливають на організацію санітарної очистки житлових територій міста.
Асист. Л.В. Золотар