Програма секції 13 щорічної науково-практичної конференції молодих вчених КНУБА 2014

Секція 13. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Керівник секції – проф. М.М. Дьомін
Заст. керівника секції – проф.
Є.Є. Клюшниченко
Секретар – асист. Л.В. Золотар

Аудиторія 323

Середа листопада о 10:30

Читать далее