Програма секції 13 щорічної науково-практичної конференції молодих вчених КНУБА 2014

Секція 13. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Керівник секції – проф. М.М. Дьомін
Заст. керівника секції – проф.
Є.Є. Клюшниченко
Секретар – асист. Л.В. Золотар

Аудиторія 323

Середа листопада о 10:30

1. Закономірності в покритті теплонавантажень житлових утворень великих міст.
Асист. В.В. Атаманчук

2. Дослідження пересадочного руху на лініях метрополітену.
Асист. О.І. Берлог

3. Вплив санітарно-гігієнічних факторів на походження трас кореспонденцій вантажів по вулично-дорожній мережі міста.
Асп. О.В. Ромашко

4. Визначення коефіцієнтів приведення транспортних засобів за характеристикою паливної економічності.
Асп. В.В. Тарасюк

5. Класифікація перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту.
Асп. О.В. Луценко

6. Морфологічна модель інфраструктури пішохідного руху в транспортно-пересадочних вузлах.
Асп. А.І. Бондарь

7. Дослідження впливу характеру шляху пішохода на його здоров’я.
Асп. В.В. Голубенко

8. Підготовка та проведення дослідження транспортної рухомості населення міста Києва.
Студ. М.І. Дорош
Асист. Д.О. Беспалов

9. Метод оцінки ДТІ малого міста в умовах його розміщення в зоні впливу найкрупнішого міста на прикладі м. Ірпінь Київської області.
Студ. О.С. Юрковець

10. Оптимізація маршрутної мережі МПТ (автобус, тролейбус, трамвай) в Солом’янському районі м. Києва.
Студ. М.О. Лиштва

11. Принципи формування інформаційної бази щодо розробки проектів вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста.
Студ. О.О. Коваль

12. Оптимізація циклів світлофорного регулювання на прикладі Подільського району м. Києва.
Студ. В.В. Козлов

13. Містобудівні принципи організації міських площ на вулично-дорожній мережі міста.
Студ. Т.М. Гагаро

14. Методика обґрунтування інженерно-планувального рішення магістралей в різних рівнях.
Студ. А.О. Полюх

15. Оптимізація руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК) на прикладі Солом’янського району м. Києва.
Студ. В.В. Духтяр

16. Чинники та умови що визначають межі приморських територій.
Асп. Н.А. Скріпнік

17. Функції зелених насаджень в міському середовищі.
Асп. А.А. Коваленко

18. Особливості інженерного благоустрою експозиційних зон зоологічних парків.
Асп. І.В. Давиденко

19. Містобудівні умови та принципи розміщення торгових кіосків.
Студ. С.В. Пархоменко

20. Містобудівні умови та принципи розміщення зовнішньої реклами.
Студ. О.В. Михайловська

21. Контрактова площа-невід’ємний елемент стратегії розвитку туризму й міста.
Інж. Т.В. Максименко

22. Актуальність проведення благоустрою Майдана Незалежності в м. Києві.
Студенти: Я.В. Рекуха, Г.О. Філімонов

23. Інженерні споруди для укріплення берегів.
Студ. М.О. Мелехіна
Доц. О.В. Приймаченко

24. Аудит зовнішнього освітлення і безпека міського руху.
Студ. Ю.В. Ромашко

25. Аналіз техніко-економічних показників сучасної житлової забудови на прикладі кварталів м. Києва.
Студ. К.С. Кравченко

26. Напрями зменшення санітарно-захисних зон в умовах сучасного міста.
Студ. М.А. Дружинін

27. Забезпечення учбово-виховними закладами дошкільного віку населення міста на прикладі житлової території м. Києва.
Студ. Р.С. Денис

28. Розвиток та модеренізація території освоєної в період 1960-70 рр на прикладі житлової території м. Києва.
Студ. Д.М. Бонкало

29. Порівняльний аналіз нормативної бази містобудування України та Європейського союзу.
Студенти: К.Н. Козакова, К.П. Яременко
Асист. Л.В. Золотар

30. Проблема автостоянок тимчасового зберігання автомобілів в центральній частині міста на прикладі м. Київ.
Студ. А.О. Лукащук

31. Способи організації транспортної інфраструктури на прикладі великих міст США.
Студенти: А.В. Брунько, Т.В. Шевцова

32. Метод розрахунку санітарного очищення та оптимізація розміщення первинних пунктів збору побутових відходів на житлових територіях міста.
Асист. Л.В. Золотар

Зав. кафедри док. арх., проф. М.М. Дьомін