Приглашение на конференцию от наших коллег из Харькова

a_0c5a2af2

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури»

Шановні  колеги !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної  інфраструктури» з нагоди 20- річчя заснування кафедри Експлуатації газових і теплових мереж, що відбудеться  23 жовтня  – 22 листопада 2013 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Мета конференції – обговорення питань впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, технічного переозброєння та розвитку газорозподільчої системи міста, систем автономного опалення та гарячого водо- постачання для забезпечення високого рівня комфорту життєдіяльності мешканців населених пунктів та муніципальної інфраструктури.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Впровадження ресурсо- енергозберігаючих технологій в системах теплогазопостачання і вентиляції.

2. Сучасні тенденції розвитку в муніципальній інфраструктурі.

3. Розвиток газотранспортної системи України.

4. Підвищення надійності систем теплогазо- постачання на сучасному етапі розвитку систем.

5. Надійність і довготрималість будівельних конструкцій в сучасному будівництві.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Для своєчасного формування та видання матеріалів доповідей конференції необхідно до 18 жовтня 2013 р. надіслати до Оргкомітету електронною поштою:

—       заявку на участь (за доданою формою);

—       тези доповіді (2-4 стор.);

—       квитанцію про сплату (копію) або копію платіжного доручення.

Умови участі  в інтернет — конференції

Організаційний внесок за публікацію матеріалів конференції — складає 25 грн. за кожну сторінку тез (витрати на видання і розсилку збірників авторам та у центральні науково-технічні бібліотеки України). Сплату  за видання просимо перевести за адресою: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, код ЄДРПОУ 02071151, р/р 31252273210034 ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, з обов’язковою вказівкою: за участь в інтернет — конференції «Енергозберігаючі технології теплогазо-постачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», і П.І.Б. учасника. Квитанція про сплату або платіжне доручення обов’язково надсилається в оргкомітет із заявкою на участь.

На одну наукову публікацію надсилається один авторський екземпляр збірника наукових праць.  Для отримання додаткових примірників необхідно внести передплату за науково-технічний збірник  – 80 грн., за матеріали інтернет — конференції (збірник тез) — 25 грн. Замовлення додаткових екземплярів необхідно зробити заздалегідь.

Доповіді у вигляді тез повинні бути ретельно відредаговані. Відповідальність за зміст доповіді несе автор.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Доповіді у вигляді тез подаються в електронному вигляді обсягом 2-4 стор. формату А-4.

— матеріали друкуються на одній з робочих мов;

— текстовий редактор Word (версія 6.0 або вище), Times New Roman 14 pt через 1 інтервали;

— поля: ліве — 30, верхнє і нижнє — 25, праве — 20 мм;

— через 2 інтервали – ініціали та прізвища авторів, наукова ступінь;

— через 2 інтервали – назва закладу (установи) та міста;

— заголовок друкується великими літерами від поля.

Матеріали, що не відповідають предявленим вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.

Зразок оформлення тез доповідей

РОЗВИТОК ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

І.І. Капцов, д.т.н., В.С. Сідак, к.т.н.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

вул. Революції, 12, 61002, м. Харків, Україна,

E-mail

далі текст тез

Планується видання

рекомендованих Оргкомітетом доповідей у вигляді статей у науково — технічному збірнику (НТЗ) «Комунальне господарство міст», який включено до переліку спеціальних видань ВАК України з архітектури, технічних і економічних наук. Внесок за публікацію матеріалів у НТЗ  складає 35 грн. за кожну сторінку формату А-5 статей.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті Університету www.kname.edu.ua

Адреса Оргкомітету конференції:
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
вул. Революції, 12
61002, м. Харків, Україна

Оргкомітет Міжнародної науково — практичної інтернет — конференції
«Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури»

Телефони для довідок:
(057) 707-32-65,
факс (057) 706-15-54

Відповідальний секретар конференції
Слатова Ольга Миколаївна
E-mail: [email protected]
Тел. (057) 707-32-65

Календар конференції:

Прийом заявок на участь у конференції, тез доповідей та організаційних внесків – до 18.10.2013 р.
Обговорення матеріалів на сайті Університету http://www.kname.edu.ua
на сайті дистанційної освіти
http://cdo.kname.edu.ua – до 22.11.2013 р.
Видання збірки тез доповідей – до 10.01.2014 р.
Розсилка збірок тез доповідей – до 30.01.2014 р.
З повагою і надією на плідну співпрацю!

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ